Koro Kültürü

Koro Kültürü Derneği Türkiye’de koro müziği alanında bir girişimdir. Başlıca üç alanda faaliyet gösteriyoruz:

  • Uluslararası projeler ve temsilcilik

  • İstanbul ve Türkiye’de koro ağı

  • Koro şefleri, bestecileri, yöneticileri ve şarkıcıları için etkinlikler


2012 yılında kurulan Koro Kültürü Derneği, resmi olarak Avrupa Korolar Federasyonu’nda temsiliyet yetkisi olan ilk ve tek Türk kurumudur.

2017'den bu yana Musica International Federasyonu'nun da temsilciliğini üstlenmiştir.

VİZYONUMUZ

Koro Kültürü Derneği olarak vizyonumuz; koro müziğine gönül verenlerce ortaklaşa inşa edilen koro kültürünün özgünlüğü ve sanatsal değeri ile kültür sanat dünyasında yer edinmesi, koro müziğinin büyüsünün her geçen gün yaygınlaşması ve farklı unsurların ortak duygular ile buluştuğu, birlik içerisinde değer yaratan ve bu değeri ahenk içinde sunan koroların bir model olarak toplumların sosyo-kültürel gelişimine ışık tutmasıdır.

MİSYONUMUZ


Koro faaliyeti her bir benzersiz sesin, bir bütün içerisinde eridiği anlarda ortaya çıkan müziğin performansına dayanan eylemdir. Koro faaliyetinin bu birleştirici etkisinin toplumsal bir faydaya dönüştürülebileceği inancı ile kurulan Koro Kültürü Derneği bu kültürün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kalıcı ve sürdürülebilir kılınmasını hedeflemektedir.

Bu hedefi gerçekleştirmek için; 

- Koro ve vokal toplulukların, koro liderlerinin, koro yönetici ve bestecilerinin bir araya gelmesine olanak sağlamak,

- Kendilerini ifade edip geliştirmeleri için alanlar yaratmak, 

- Aralarındaki kolektif çalışma ve paylaşımları teşvik etmek,

- Ulusal ve uluslararası koro dünyası arasında köprüler kurmak yolunda çalışmalar yürütür.

DEĞERLERİMİZ

Koro müziğinin kendine özgü değerlerine karşılık gelen; çeşitlilik, kapsayıcılık, açık iletişim, niteliksel gelişim, birlikte üretme, özen, sürdürülebilirlik ve dostluktur. 

Çeşitlilik: Farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip, kendini konumlandırdığı yerden bağımsız olarak ve hayattaki duruşu ne olursa olsun koro müziğine gönül vermiş herkesi aramızda görmekten keyif alırız. Birlikte söyleme kültürünü destekleyen tüm oluşumlara açığız!

Kapsayıcılık: Koro kültürüne katkıda bulunan herkes eşit değer ve öneme sahiptir. Bu bağlamda tüm dostlarımızın görüşlerine kulak verir, farklılaşan ihtiyaçlarına uygun olanaklar sunmayı önemseriz.

Açık iletişim: Sorun, istek ve dileklerimizi dolaysızca paylaşmak üzere tüm iletişim kanallarımızı açık tutar, sağlıklı ve güvenli bir ortamda üyelerimizin seslerinin duyulduğundan emin olmasını önceleriz.

Niteliksel gelişim: Üyelerimizin koro müziğine yapacağı nitelikli katkıları artırmayı odağımıza alır, koro müziğinin etki alanını genişletmenin yolunun niteliksel gelişimden geçtiğine inanırız.

Birlikte üretme: Hitap ettiğimiz tüm bileşenler ile bir arada uyum içerisinde çalışır, tüm faaliyetlerimizde “birlikte başarmayı” hedefleriz.

Özen: Yaptığımız iş ve etkileşimlerimizde planlı, özenli ve farkındalığı yüksek bir şekilde çalışırız.

Sürdürülebilirlik: Birlikteliğimize katılan yeni dostlara deneyimlerimizi aktararak ve devinim halindeki koro kültürünü ileriye taşıyarak sürdürülebilir olacağımıza inanırız.

Dostluk: Birlikte söylemenin dostluğu doğurduğunu, en büyük değerin dostluk olduğunu biliriz.

Yönetim Kurulumuz

Foto - BOE Org_edited.jpg

Burak Onur Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı

Gözde_edited.jpg

Gözde Köse Toköz

Başkan Yard/Genel Sekreter

IMG_8706_v3.PNG

Yiğit Deniz

Sayman

WhatsApp Image 2022-04-30 at 19.18.36.jpeg

Aslıhan Sapas Aşcı

Üye

_DSC0895.JPG

Gizem Berrak Taş Güzeloğlu

Üye

Müzik Komisyonumuz

Foto - BOE Org_edited.jpg
Foto - BOE Org_edited.jpg

Burak Onur Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı

Gözde Köse Toköz

Başkan Yard/Genel Sekreter

Yiğit Deniz

Sayman

Aslıhan Sapas Aşcı

Üye

Müzik Komisyonumuz

zgk.jpg

Zeynep Göknur Yıldız

İlhan hoca.jfif

İlhan Akyunak

41540265_1781120575290634_8259962682828914688_n.jpg

Volkan Akkoç

ACDsoldan.jpg

Atilla Çağdaş Değer

08f2edb6-b489-469e-b80c-dc9dc3db02db (1).jpg

Pınar Çanakçı Çavdur

Untitled.png

Masis Aram Gözbek

basakdogan_31.jpg

Başak Doğan

Recep Gül.jpg

Recep Gül

İşbirlikleri

eca-ec_1.jpg
IFCM.jpg
WhatsApp Image 2022-05-30 at 01.13.21.jpeg