top of page
osman-koycu-Me960O-VYEY-unsplash.jpg

KORO KÜLTÜRÜ DERNEĞİ

 

2012 yılında kurulan Koro Kültürü Derneği, resmi olarak Avrupa Korolar Federasyonu’nda temsiliyet yetkisi olan ilk ve tek Türk kurumudur.

Koro faaliyeti her bir benzersiz sesin, bir bütün içerisinde eridiği anlarda ortaya çıkan müziğin performansına dayanan eylemdir. Koro faaliyetinin bu birleştirici etkisinin toplumsal bir faydaya dönüştürülebileceği inancı ile kurulan Koro Kültürü Derneği bu kültürün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kalıcı ve sürdürülebilir kılınmasını hedeflemektedir.

Bu hedefi gerçekleştirmek için; 

- Koro ve vokal toplulukların, koro liderlerinin, koro yönetici ve bestecilerinin bir araya gelmesine olanak sağlamak,

- Kendilerini ifade edip geliştirmeleri için alanlar yaratmak, 

- Aralarındaki kolektif çalışma ve paylaşımları teşvik etmek,

- Ulusal ve uluslararası koro dünyası arasında köprüler kurmak yolunda çalışmalar yürütür.

Koro Kültürü Derneği Türkiye’de koro müziği alanında bir girişimdir. Başlıca üç alanda faaliyet gösteriyoruz:

Uluslararası projeler ve temsilcilik

Türkiye’de koro ağı

Koro şefleri, bestecileri, yöneticileri ve şarkıcıları için etkinlikler

2017'den bu yana Musica International Federasyonu'nun da temsilciliğini üstlenmiştir.

 

bottom of page